sobota, 7 stycznia 2017

NOWY CENNIK 2017 KURS RYSUNKU ELIPSA

CENNIK KURS RYSUNKU ZMIANY PRZED EGZAMINAMI 2017!!!

Kierunki: Architektura, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo, Projektowanie Wnętrz.
Dla nowych osób za zajęcia 4x w tygodniu (+1x bezpłatne dodatkowe) do 31 stycznia 2017, cena za kurs wynosi 380zł.
Z początkiem nowego roku wprowadzamy pakiet miesięczny (4 tygodnie) zajęć nielimitowanych w kwocie 650zł (osoby uczęszczające dotychczas na zajęcia 2x w tygodniu w kwocie 650zł z nowym rokiem są przeniesione na pakiet nielimitowany). W pakiecie nielimitowanym można uczęszczać na zajęcia we wszystkie dni lub wybrane przez siebie dni z dostępnych:
wtorek 15.30-19.30
środa 15.30-19.30
czwartek 15.30-19.30
sobota 9.30-13.30

Dodatkowo osoby uczęszczające 4x w miesiącu otrzymują +1x w danym miesiącu zajęcia bezpłatne, czyli łącznie 5 zajęć. Niewykorzystane zajęcia +1x w danym miesiącu nie są przenoszone na kolejny miesiąc i się nie sumują, nie obejmują również zajęć odrabianych.

INNE INFORMACJE 2017
Zajęć nie przenosimy na kolejny miesiąc, nieobecności odrabiamy w terminach ustalonych z wyprzedzeniem z prowadzącymi. W przypadku chęci odrabiania zajęć w miesiącu nieopłaconym (rezygnacja z kursu), a następującym po miesiącu opłaconym poprzedzającym miesiąc nieopłacony - zajęć nie można odrobić. Zajęcia można odrabiać wyłącznie jeżeli jest się uczestnikiem kursu i ma się opłacony dany miesiąc.
Cennik kursu rocznego nie obejmuje kursu w ferie zimowe, maratonu przedegzaminacyjnego oraz kursu wakacyjnego (wymienione kursy nie łączą się i są objęte odrębnym harmonogramem ustalanym przez prowadzących)
Stali kursanci po przeglądzie miesięcznym za najlepsze prace (8 skończonych rysunków kursu lub własnych z zakresu kursu) otrzymają nagrodę książkę lub album o tematyce design lub architektura
Kurs prowadzony jest przez osoby z tytułami naukowymi doktora inżyniera architekta, nauczyciela akademickiego oraz magistra inżyniera.

K urs rysunku Kraków ferie zimowe 2020 Chcesz spróbować swoich sił w rysunku odręcznym lub pragniesz podszkolić swoje umiejętności...