środa, 30 stycznia 2019

Czy warto zostać architektem, projektantem, designerem? Czyli rysunek odręczny w projektowaniu


„Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna."


Czy warto zostać architektem, projektantem, designerem? Czyli rysunek odręczny w projektowaniu

Pytanie to zadawane jest przez naszych uczniów, gdy rozpoczynają pierwsze lekcje na zajęciach KURSU RYSUNKU ODRĘCZNEGO ELIPSA. Najczęściej odpowiadamy również pytaniem - dlaczego chcesz zostać architektem lub designerem? Poprzez ten pryzmat, kształtuje się ostateczna kwestia - czy warto, oraz dlaczego warto?
Chcąc pracować w zawodzie projektanta nie można uniknąć stwierdzenia, że należy posiadać konkretne predyspozycje, które pozwolą nam funkcjonować w środowisku twórców designu lub architektury, a są nimi:
  • wyobraźnia
  • umiejętność rysunku odręcznego, przedstawiania wizji za pomocą szkicu
  • umiejętność pracy zespołowej
  • etyka pracy
  • sztuka swobodnego kreowania wizji projektowej
  • sztuka rozmowy, prezentacji
  • estetyka
  • dokładność 
Można mnożyć punkty, którymi powinien cechować się dobry projektant. Najczęściej gdy zapytamy - dlaczego chcesz zostać designerem - osoba odpowiadająca pierwszy raz oznajmia, że chce w przyszłości otrzymywać duże wynagrodzenia i interesuje ją zawód najbardziej rentowny i elitarny. Satysfakcja ze realizowanych szkiców oraz projektów przychodzi dopiero w trakcie kursu rysunku po zrozumieniu zasad rzemiosła i pasji jego wykonywania. Wynagrodzenie jest kolejnym etapem twórczości. Pracując jako architekt lub designer nie kierujemy w pierwszej chwili się chęcią zysku, tylko chęcią realizowania zamiaru będącego naszym twórczym dziełem ze świadomością, że będzie ono spuścizną dla przyszłych pokoleń i wizytówką w kreowaniu otaczającej przestrzeni. Można ująć to jako kolekcjonowanie dobrych wrażeń, doświadczeń, portfolio, które będzie oceniane przez osoby zlecające w przyszłości zadania projektowe lub plastyczne, do jakich zaliczają się również prace wykonywane m.in. na kursie rysunku Elipsa jeżeli w sposób naturalny posiadają możliwie wysoki i profesjonalny poziom.
Zysk w zawodzie twórcy nie jest myślą ostateczną, myślą tą jest projekt, a korzyści
finansowe są nagrodą finalną nie zawsze przypadającą nam w udziale, lecz bywa, że wynagrodzenie projektanta jest wysokie, a dzięki realizacji użytecznego pomysłu długotrwałe np. w postaci otrzymywanych tantiemów, czyli procentu od sprzedaży dzieła, jednak aby to nastąpiło ważne jest również zabezpieczenie praw autorskich. Dobry architekt, plastyk, projektant, osoba realizująca swój zamiar nie tylko poprzez projekt, ale również poprzez np. inne efekty twórcze jak komiks, rysunek, grafikę, twórczość związaną z projektowaniem - doświadcza satysfakcji gdy otrzymuje gratyfikację finansową, która jest sensu stricto każdej wykonywanej pracy. Należy pamiętać również, że architekci to nie tylko projektanci rysujący w AutoCAD, lecz rysownicy, graficy, osoby zajmujące się rysunkiem odręcznym, designerzy pracujący w obszarze wzornictwa przemysłowego, a w każdej z tych dziedzin potrzebna jest pasja, aby autor dzieł mógł się samorealizować.
To wszystko podparte jest nauką, wiedzą, zdobywaniem doświadczenia w zawodzie architekta, umiejętności operowania perspektywą odręczną, szkicem, a także wieloma programami komputerowymi jak np. AutoCAD, Photoshop, Corel, 3D Studio, Maya, Solid Works, Rhinoceros, ArchiCad i wiele innych. Nie jest możliwym poznanie wszystkich programów do projektowania, ważne jest aby przyszły projektant operował minimum trzema programami łączącymi w sobie zalety obróbki graficznej, rysunku technicznego oraz umiejętności związane z przedstawieniem rozwiązań w trzecim wymiarze.

„Na początku jest trudne ale na początku wszystko jest trudne”
Musashi Miyamoto

Kluczowym elementem w kształtowaniu świadomości projektanta jest rysunek odręczny, to właśnie dzięki niemu posiadamy możliwość formowania rzeczy i przestrzeni, dzięki umiejętności jaką jest nasza wyobraźnia. Umysł można trenować tak, jak trenuje się ciało. W sporcie ćwiczenia wzmacniają tkankę mięśniową, wytrzymałość, odporność na zmęczenie i ból. Tak też jest z ćwiczeniem umysłu, niemniej jednak umysł pełni również kluczową rolę w samoocenie i motywacji. W ćwiczeniach motywujemy się poprzez pozytywne myślenie i kreowanie własnych osobowości, wytrwałość, która jest istotna, szczególnie przy długotrwałym osiąganiu celu.
W dążeniu do bycia projektantem, kluczowy jest właśnie ten CEL, a drogą do niego są niezliczone ćwiczenia naszej wyobraźni, podparte zastosowaniem różnego rodzaju narzędzi oraz wykonywanych zadań.
Ucząc się rysunku rozpoczynamy od najprostszych elementów przestrzennych jakimi są bryły, sześciany, ośmioboki, sześcioboki, stożki, ostrosłupy, graniastosłupy etc. Uczymy się rysować te elementy oddzielnie i łączyć we wspólne grupy, które w cudowny sposób zaczynają przedstawiać przedmioty i budynki widoczne na co dzień. Architekt Frank Gehry swoją pracę nad projektem lampy zaczął całkiem przypadkowo od – projektu lampy, która była na tyle w efekcie nieestetyczna, że roztrzaskał ją o podłogę i z kawałków tejże lampy powstał designerski, niebagatelny produkt. Często analizując projekt, Gehry poszukuje inspiracji w pomiętych kartkach ze szkicami rzuconych na podłogę, jak w przypadku Muzeum Guggenheima w Nowym Yorku. Podobnie postępują inni projektanci, łącząc elementy kreują otaczającą nas rzeczywistość i przedmioty. Należy pamiętać, że każdy przedmiot, który dotykamy został zaprojektowany, wzięto pod uwagę ergonomię i proporcje ludzkie, zwierzęce etc. odpowiadające wysokości danej postaci. Znana architekta, designerka Zaha Hadid również projektowała przestrzeń poprzez zabawę z papierem, poszukiwanie kształtu w naturze i krajobrazie, a jej projekty zyskały specyficzny wygląd jak np. jeden z pierwszych projektów The Peak, który stał się początkiem jej kariery. W związku z tym należy ćwiczyć, poszukiwać, ciągle się uczyć i dokształcać aby osiągnąć poziom umożliwiający zaprojektowanie czegoś, co stanie się początkiem dalszej kariery projektanta.
Istotne w rysunku jest postrzeganie świata z różnej perspektywy. Podstawową perspektywą jest perspektywa człowieka, inna to perspektywa ptasia, bardziej profesjonalnie określana - jak mawiał Profesor Włodzimierz Gruszczyński – spoglądanie z perspektywy lecącego samolotu, a jeszcze inna to perspektywa żabia i o niej pisał Jan Knothe w książce „Perspektywa żabia”. W zależności od ułożenia wzroku widzimy inaczej. Człowiek widzi w trójwymiarze, a jego wzrok skupia się w jednym punkcie tzw. punkcie zbiegu na linii horyzontu. Najprościej tłumacząc do punku zbiegu zbiegają się linie zbiegu, tworzące krawędzie otaczającej nas przestrzeni, to one przecinają się z pionami, tworząc płaszczyzny, a płaszczyzny tworzą obiekty przestrzenne, jeżeli dodamy jeszcze inne punkty zbiegu i uzyskamy perspektywę dwuzbiegową lub wielozbiegową. Formy przestrzenne umożliwiają projektowanie przedmiotów jak meble, mechanizmy, samochody oraz architekturę. Przedmioty składają się często z kilku brył np. w przypadku pojazdu walców, prostopadłościanów, sześcianów, naturalnie w ujęciu perspektywicznym. Te wszystkie zależności należy pojąć np. na lekcjach rysunku u wykwalifikowanych nauczycieli, zaczynając od podstaw. Osoby patrzące na rysunki projektowe i będące laikami w tym temacie, często twierdzą, że jest to proste zadanie – nic bardziej mylnego. Zadanie to wymaga wielu godzin, dni, miesięcy, a nawet lat ćwiczeń, zanim osiągniemy
ostateczną mantrę rysunku odręcznego, a jest nią chwila, gdy przekraczamy wysoką ścianę wiedzy na ten temat. Jednak uczymy się całe życie. Za tą ścianą wytrawny rysownik czuje narzędzie, którym operuje na płaszczyźnie kartki, każdy ruch jest pewnie stawiany, a ręka wykonuje to, co nakazuje umysł. Jest to punkt ostateczny umiejętności przyszłego projektanta, chwila w której czuje się pewnie na każdym etapie tworzenia dzieła. Słysząc temat do wykonania, wie jak go poprowadzić od pierwszych słów nauczyciela, tworząc koncepcję w szkicu, ustawiając kompozycję rysunku, analizując strategię, ustawiając światłocienie, walor, szraf, prawidłowo kreując konstrukcję, dobór odpowiedniej perspektywy, zastosowanych brył oraz początek i zakończenie pracy, aby w finalnej chwili dzieło było skończone.
Nie ma możliwości nauczenia się rysunku samodzielnie, jak mawia Nikodem Marszałek – „nie ma czegoś takiego jak osobisty sukces, zawsze jest osoba, która nam pomaga, uczy, pokazuje”. Dlatego ważne jest aby nauczyciel miał pasję i szacunek dla swojej pracy, był zaangażowany i oddany swojej misji, potrafił motywować uczniów, ponieważ nie ma nic piękniejszego niż żyć z tego i cieszyć się tym, co budujemy i kochamy najbardziej, a staje się to również naszą pracą.

Czy warto zostać projektantem? Z perspektywy czasu i kwestii, że lubimy to co robimy, daje nam ta praca pełną satysfakcję, jeżeli to ona jako element twórczej zabawy jest podstawą. Tworzymy, zostawiamy coś po sobie – dla dalszych pokoleń, poprzez realizacje, artykuły, rysunek, ilustrację. Jeżeli ktoś lubi wyzwania, ciągłe zaangażowanie i nie stroni od zdobywania wiedzy – zawód architekta i projektanta jest dla niego. 


dr inż. architekt Dariusz Kronowski
nauczyciel akademicki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych
projektant, architekt, nauczyciel rysunku w Pracowni Architektury i Rysunku Elipsa s.c.
tel. 692 415013


ZAPISY NA ZAJĘCIA Z RYSUNKU W SEMESTRZE LETNIM 2019
 
Zapraszamy do zapisów w semestrze letnim 2019 osoby zainteresowane przygotowaniem się do egzaminów wstępnych z rysunku odręcznego, modelowania oraz przygotowanie teczki na kierunki Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo Przemysłowe, Projektowanie Wnętrz, Digital Design oraz na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 9-14 lat, wprowadzające w arkana rysunku i rozwijające postrzeganie przestrzeni trójwymiarowej.
Zajęcia oparte są na sprawdzonym programie nauczania opracowanym przez naszą pracownię. Rysunku i plastyki uczymy od 20 lat. W tym czasie przygotowaliśmy już kilkaset osób na w/w kierunki. Każdego roku mamy wysoki odsetek osób, które nie tylko zdały egzaminy ale również dostały się na studia. Najlepsze wyniki uzyskane w roku 2018 na egzaminach na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej to oceny celujące, które otrzymali Mikołaj i Janek Kusiorowie, będący obecnie współpracownikami w naszej Pracowni Elipsa.
Zajęcia prowadzone są przez doktora inżyniera architekta Dariusza Kronowskiego, pracownika naukowego Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz członka Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA/AAE www.sea-aae.pl oraz magister inżynier architekt Sandrę Kronowską. Prowadzący zajęcia są również czynnymi członkami Izby Architektów RP w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów. Oprócz prowadzenia zajęć z rysunku, czynnie projektują i angażują się w rozwój architektury, zajmują się projektowaniem przemysłowym, są również członkami Klastra Technologii Kompozytowych, promującego nowoczesne technologie w Polsce w architekturze, budownictwie oraz przemyśle.
Program nauczania wprowadza w podstawy rysunku, martwe natury z brył i przedmiotów, od podstawowej perspektywy po formy zaawansowane. Wyjaśniamy czym jest horyzont, punkt zbiegu, linie zbiegu, skróty perspektywiczne, siatka konstrukcyjna, jak nałożyć odpowiedni walor w rysunku, szraf i światłocień. W dalszej części poznajemy bryły przestrzenne i próbujemy je łączyć w różnego rodzaju formy, następnie rysujemy obiekty istniejące z wykorzystaniem wcześniej poznanych konstrukcji oraz tworzymy własne autorskie projekty w rysunku. Ucząc rysunku staramy się rozwijać u kursanta wyobraźnie przestrzenną. Nie uczymy na podstawie tutoriali krok po kroku, ponieważ najczęściej uczeń w późniejszym okresie, rysując samodzielnie nie potrafi wyjść poza zagadnienie w tutorialu. Nauka opiera się na planszach z przykładowymi pomysłami z których uczeń ma za zadanie zaprojektować własną formę przestrzenną. Po kilku tygodniach, jeżeli uznamy, że kursant jest przygotowany otrzymuje tematy z wyobraźni, tekstowe lub opowiadane i na tej podstawie wykonując szkic wstępny, który akceptujemy, realizuje duży rysunek. Na każdych zajęciach kursant otrzymuje inny temat, nie rysujemy jednego rysunku np. przez miesiąc. Rysunki są kończone w domu, a pod koniec miesiąca odbywa się przegląd prac. Aby zmobilizować uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, na koniec miesiąca typujemy najlepsze prace i osoba, która je zrealizowała, otrzymuje nagrodę książkowa lub album z zakresu architektury, designu, projektowania . Założeniem jest przygotowanie do czasu egzaminacyjnego od 2,5 - 4 godzin rysowania.

Gwarantujemy solidne podstawy oparte o wieloletnie doświadczenia. Na stronie znajdują się również opinie o naszej szkole. Strona na facebook naszej pracowni została założona w 2009 roku i jest najstarszą stroną związaną z nauczaniem rysunku.

Zapisów można dokonywać poprzez stronę www.kurs-rysunku.pl, adres mailowy: elipsa@kurs-rysunku.pl, telefonicznie: 692415013, 600926466
Zapraszamy na zajęcia i do zadawania pytań.

piątek, 4 stycznia 2019

20 lat KURSU RYSUNKU ELIPSA 1999-2019

W 2019 roku KURS RYSUNKU ELIPSA oraz jego prowadzący obchodzą 20-lecie działalności pracowni. Zaczęliśmy w 1999 roku, jest rok 2019, minęło 20 lat. 20 lat rysowania, tworzenia, pasji, która jest tutaj najważniejsza. W tym czasie poznaliśmy wielu kursantów, pracowaliśmy z różnymi osobami w sposób gorszy lub lepszy, a nawet doskonały, zetknęliśmy się z różnymi emocjami. Nauka rysunku to proces długotrwały, wymagający cierpliwości, zaangażowania, pracy nad sobą i własnymi umiejętnościami. Rysunku nie można nauczyć się w tydzień, miesiąc, dwa miesiące oraz zdać egzamin, czas ten powinien być konstruktywnie wypełniony. Z wieloma osobami udało nam się to osiągnąć, były chwile trudne i zapewne będą, były osoby niezadowolone, zrezygnowane i zagubione, a wiele z nich pozostało u nas do końca zajęć jeżeli tylko chciały nas wysłuchać i słuchaliśmy się wzajemnie, zdali egzaminy i dostali się na wymarzone studia. Były osoby zachwycone, które od pierwszej chwili zakochały się bez pamięci w rysunku odręcznym, inne zakochiwały się powoli. Rysunek stał się dla wszystkich pasją i jest nią nadal ( mamy taką nadzieję ). Wielu kursantów ma już swoje rodziny, pracuje w zawodzie, wychowuje dzieci, czy będą one architektami lub projektantami ? to zależy od wielu czynników, jeżeli lubią przygodę, podążanie w nieznane, ryzyko, zapewne tak . Są też osoby jeszcze studiujące na wydziałach architektury, wzornictwa, wnętrz, digital design, osoby które planują ślub, a wiele z nich spotkało się na naszym kursie. Słuchaliśmy, rozumieliśmy, często staraliśmy się stawać w sytuacji kursanta, może to nie zawsze wychodziło, ale dziękujemy również za wzajemne zrozumienie. Dobry nauczyciel to też dobry psycholog, który umie rozmawiać. Wymienialiśmy się opiniami, dyskutowaliśmy o literaturze, filmie, sztuce, pasjach i przyjemnościach, to wszystko jest ważne w trakcie nauczania rysunku i spotkań z młodzieżą. Czasami byliśmy totalnie zmęczeni, szczególnie przed egzaminami, na maratonach. Czasami mieliśmy już dość, ale ładowaliśmy grafity i szrafowaliśmy dalej
Były też chwile trudne i pełne emocji, nie łatwo jest prowadzić kurs rysunku, słuchać co mówią o nas inne osoby, które tak naprawdę nas nie znają, no cóż tzw. marketing szeptany
W tym czasie również się rozwijaliśmy, nasi prowadzący zdobywali uprawnienia architektoniczne, kolejne szlify naukowe, rozwijali wiedzę, swoje pasje zawodowe, budowali portfolio i nie tylko, zakładali rodziny, zostali rodzicami. Wiele osób przeszło przez KURS ELIPSA i wszystkim dziękujemy oraz każdej z osobna.
Zatem jesteśmy 20 lat, świadczy to o naszym profesjonalizmie, doświadczeniu, zaangażowaniu w pracę, efekty i wyniki kursantów na egzaminach oraz w dalszym życiu.
Chcielibyśmy aby wszystko było proste, jednak uczenie rysunku to nie tylko nauczanie, to również słuchanie, obserwowanie odczuć, długie rozmowy, trudności na zewnątrz, które musimy zrozumieć, ale zawsze mówimy dasz radę, walczymy o wszystkich kursantów do końca i cieszymy się razem z nimi, gdy dzwonią i krzyczą DOOOOSTAŁAM/EM SIĘ !!!! to najlepsza nagroda dla nas.

Kiedyś gdy trzymaliśmy ołówki w dłoniach, przygotowywaliśmy się do egzaminów na architekturę, myśleliśmy o naszej pasji - rysunku, aby stała się oprócz architektury lub raczej razem z nią, naszą zawodową misją, tak się stało i mamy nadzieję na kolejne 20 - latek z wami.
Dziękujemy również naszym asystentom, byłym oraz obecnym, nieście swoje pasje nadal.
Prowadzący PRACOWNI ARCHITEKTURY I RYSUNKU ELIPSA S.C.1999-2019.

czwartek, 3 stycznia 2019

Kurs rysunku odręcznego w Pracowni Rysunku Elipsa w Ferie Zimowe 2019 21.01-26.01

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na kurs w okresie Ferii Zimowych 2019, zajęcia odbędą się od 21-26 stycznia w godzinach podanych na stronie http://kurs-rysunku.pl/kurs-ferie-zimowe.html w PRACOWNI ARCHITEKTURY I RYSUNKU ELIPSA przy UL.KROWODERSKIEJ 6/14, róg Krowoderskiej i Sereno Fenna, od strony ul. Basztowej. Pracownia w tej lokalizacji funkcjonuje od roku 2009. Osoby z innych województw chcące uczestniczyć w naszym kursie mogą zapisać się w w/w terminie lub poza tym terminem w standardowych godzinach kursu dostępnych po tym linkiem http://kurs-rysunku.pl/kurs/terminy.html.
Zajęcia będzie prowadził dr inż. architekt nauczyciel akademicki oraz mgr inż. architekt z wieloletnim, udokumentowanym doświadczeniem w nauczaniu i projektowaniu http://kurs-rysunku.pl/kurs/nauczyciele.html.
Kurs Rysunku Elipsa działa na rynku już od 19 lat. W roku 2019 nasi prowadzący będą obchodzić 20-lecie nauczania rysunku odręcznego.
Zajęcia skierowane są do osób całkowicie początkujących i mających podstawy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, licealistów oraz studentów, a także osób zainteresowanych rysunkiem hobbystycznie.
Po ukończeniu zajęć uczestnicy chcący kontynuować kurs w pracowni ELIPSA otrzymają rabat na dalszy kurs plastyczny.
Zajęcia będą obejmowały zagadnienia z plastyki ogólnej, architektury, wnętrz, krajobrazu, wzornictwa grafiki z uwzględnieniem kolorystyki.

W cenie kursu wliczone są opieka dydaktyczna, materiały dydaktyczne jak papier, plansze oraz ołówki i gumki w przypadku wpłacenia zaliczki 100zł na nr konta:

Nr konta: 78 1050 1445 1000 0090 9468 1005 ING Bank Śląski

Odbiorca: Kurs Rysunku "ELIPSA"

Tytułem: imię, nazwisko, kurs w ferie zimowe 2019Zapisów można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy również na stronie lub przesyłając na mail:elipsa@kurs-rysunku.pl imię,

nazwisko telefon kontaktowy lub telefonicznie pod nr 600 926 466 i 692 415 013.

GRUPA I DZIECI OD 9 LAT ORAZ MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA:


PONIEDZIAŁEK 10.00-12.30
WTOREK 15.00-17.30
ŚRODA 15.00-17.30
CZWARTEK 15.00-17.30
PIĄTEK 10.00-12.30
SOBOTA 10.00-12.30


GRUPA II LICEALIŚCI ORAZ STUDENCI:

PONIEDZIAŁEK 9.30-13.30
WTOREK 15.30-19.30
ŚRODA 15.30-19.30
CZWARTEK 15.30-19.30
PIĄTEK 9.30-13.30
SOBOTA 9.30-13.30

TERMIN DLA GRUPY I i II

od 21.01.2019 do 26.01.2019

Zapraszamy

K urs rysunku rok szkolny 2020/2021 PRZYJMUJEMY ZAPISY NA NOWY SEMESTR ZIMOWY-PIERWSZE ZAJĘCIA W DNIACH: 08.09., 09.09.,10.09 ,12.09.2020 ...