Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2012

Kim jest architekt krajobrazu?

Architekt krajobrazu zajmuje się szeroko pojętą opieką nad terenami zielonymi - urządza, utrzymuje (tzn. pielęgnuje rośliny, konserwuje obiekty małej architektury i elementy wyposażenia) oraz wykonuje prace pomocnicze przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu. Organizuje i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich. W zakres jego kompetencji wliczamy: ochronę zasobów naturalnych oraz przywracanie zdegradowanych terenów do użyteczności,wskazywanie sposobów na minimalizowanie zniszczeń dokonywanych przez człowieka na terenach zielonych,opracowywanie planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody,rewaloryzacja obszarów miejskich oraz opracowywanie projektów zagospodarowania obszarów poprzemysłowych i porolniczych,kierowanie i kompleksowy nadzór nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zielonych,opracowywanie zasad pielęgnacji i eksploatacji nowopowstających i już is…

Czym jest architektura?

Architektura to specyficzne zajęcie. To zawód dla ludzi renesansu. Pozwala w XXI wieku poczuć się trochę jak... Leonardo da Vinci. Nic dziwnego - to zawód twórczy, czasami artystyczny, ale wymagający wsparcia fachową wiedzą z szerokiego wachlarza przedmiotów określanych jako ścisłe. Architektura obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu budowania,  projektowania oraz kształtowania plastycznego (artystycznego i estetycznego) budynków, a także ukształtowania ich kompozycyjnych układów w przestrzeni, w której żyje człowiek. Szersza definicja architektury obejmuje projektowane we wszelkich skalach. Sposobem rozplanowania miast i osiedli ludzkich oraz włączeniem ich w istniejący układ przyrody i infrastrukturę zajmuje się: urbanistykaruralistykaarchitektura krajobrazuplanowanie przestrzenneProjektowaniem elementów budynku i jego wyposażenia w małej skali zajmuje się : meblarstwoprojektowanie przedmiotuprojektowanie wnętrzscenografiaNauką zajmującą się projektowaniem konstrukcyjnych e…

Znaczenie rysunku odręcznego w warsztacie architekta i przyszłego adepta architektury

Pierwszym teoretykiem architektury, który pisał o rysunku był Marcus Vitruvius Pollio, znany jako Witruwiusz. W swym opracowaniu (27 – 23 r. p.n.e.) pt. De architectura libri decum, podkreślał znaczenie rysunku w pracy architekta. Architekt jego zdaniem powinien przedstawiać projekty budowli za pomocą nie tylko rzutów i elewacji ale i tzw. scenografii.
Wymagająca racjonalnej organizacji architektura gotyku spowodowała narodziny nowoczesnego rysunku architektonicznego. Architekt stał się rzeczywistym autorem projektu. Posiadał  wiedzę techniczną, niezrozumiałą i coraz bardziej obcą dla klientów, co zapewniło architektom istotną pozycję społeczną. W pracy architekci wykorzystywali predyspozycje do możliwości prezentowania form za pomocą rysunku. Od tej pory rysunek zaczął spełniać dwie podstawowe funkcje. Określał  formę projektu, na podstawie którego wykonywano rysunki szablonów dla cieśli. Rysunek musiał być czytelny, tak aby inwestor (zatwierdził go i zapewnił finans…