wtorek, 6 grudnia 2011

O kursie Historii Sztuki w szkole rysunku Elipsa Kraków

W odpowiedzi na Państwa zapytania, kurs rysunku Elipsa przygotowujący na architekturę, projektowanie wnętrz, architekturę krajobrazu, prowadzący także kurs historii sztuki od roku 2007, wznowił od roku 2011 zajęcia z Historii Sztuki w Krakowie nauczające do egzaminu maturalnego i studiów od starożytnych cywilizacji do sztuki polskiej w XX w. w stopniu rozszerzonym. Zajęcia prowadzi historyk sztuki i architektury w Instytucie Historii Sztuki UJ. Wykładowca interesuje się architekturą nowoczesną i sztuką współczesną. W latach 2002-2003 redaktor działu aktualności miesięcznika „Architektura & Biznes”. Obecnie aktywnie współpracuje z muzeami przygotowując wystawy dzieł sztuki i malarstwa, współtworzy programy maturalne i egzaminacyjne dla szkół oraz prowadzi zajęcia, a także wykłady z historii w liceach i na uczelniach wyższych.
Kurs Historii sztuki jest dodatkową formą edukacji, a także częścią składową egzaminu na architekturę i urbanistykę, doliczany w punktacji z egzaminem rysunkowym, oprócz języka polskiego oraz matematyki. W okresie studiów wiadomości zdobyte na kursie również stają się przydatne ze względu na zagadnienia obejmujące formy plastyczne oraz architektoniczne, z których korzystają studenci architektury praktycznie w całym procesie edukacji. Prowadzący zajęcia umiejętnie przeplata i łączy wiadomości historyczne ze sztuką oraz rysunkiem odręcznym. 
Zajęcia z historii sztuki mają charakter otwarty tzn. może w nich uczestniczyć każdy maturzysta, również nie będący uczestnikiem kursu rysunku Elipsa w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do szerszej oferty pod linkiem kurs historii sztuki Kraków

poniedziałek, 3 października 2011

Przygotowanie do matury z historii sztuki
ARCHITEKTURA ANTYCZNA


Kurs Historii Sztuki w Krakowie przygotowujący do egzaminu maturalnego i studiów od starożytnych cywilizacji do sztuki polskiej w XX w.
Przyjmujemy zapisy na kurs
 • Kurs Historii sztuki przygotowujący do matury pozwala uzyskać dodatkową punktację na egzaminie maturalnym, jest niezbędny w podliczeniu punktacji do egzaminów wstępnych na studiach architektury i urbanistyki, gdzie historia sztuki jest jednym z kryteriów przyjęć, a także studiach artystycznych.
 • Wykładowcy kursu rysunku odręcznego Elipsa o profilu architektonicznym, proponują Państwu kompleksowe przygotowanie do egzaminów i studiów w trakcie roku szkolnego kierowane przez specjalistę, egzaminatora, historyka sztuki, doktoranta w Instytucie Historii Sztuki UJ. Wykładowca interesuje się architekturą nowoczesną (szczególnie w jej aspekcie społecznym) i sztuką współczesną. W latach 2002-2003 redaktor działu aktualności miesięcznika „Architektura & Biznes”. Obecnie współpracuje z muzeami przygotowując wystawy dzieł sztuki i malarstwa, współtworzy programy maturalne i egzaminacyjne dla szkół oraz prowadzi zajęcia z historii w liceach i na uczelniach wyższych. 
O kursie Historii Sztuki: 
 • Lekcje maturalnych kursów historii sztuki mają charakter otwarty i dobrowolny. Skierowane są do każdego maturzysty, chcącego uzyskać rzetelne przygotowanie do matury rozszerzonej z wysokim wynikiem końcowym, oraz wysoką punktację na egzaminie wstępnym na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz studia artystyczne.
 • Zajęcia prowadzone w pracowni kursu rysunku przy ul. Krowoderskiej 6/14 na zasadzie wykładów, pokazów oraz ćwiczeń praktycznych przygotowujących do egzaminu maturalnego w niewielkich grupach. Lokalizacja kursu
 • Dla uczestników kursu rysunku Elipsa proponujemy rabaty, informacja na zajęciach.
 • Uczestnikiem kursu historii sztuki może być każda osoba zdająca maturę i ubiegająca się o przyjęcie na uczelnie wyższe nie tylko uczestnicząca w kursie rysunku Elipsa.
Rozkład materiału do zajęć przygotowujących do matury z historii sztuki:
Wszystkie wykłady będą nagrywane i możliwe do zapisania na pendrive lub CD przez uczestników kursu, dodatkowo wykładowca umożliwia pobieranie z utworzonego konta - materiałów pomocniczych jak plansze z wykładów, zdjęcia, materiały maturalne oraz egzaminacyjne. 
 • Omówienie założeń egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Elementy analizy formalnej dzieła malarstwa.
 • Podstawowe informacje dotyczące technik artystycznych i ikonografii
 • Sztuka Starożytnych cywilizacji (Mezopotamia, Egipt)
 • Sztuka Starożytnej Grecji
 • Sztuka etruska i rzymska
 • Sztuka bizantyńska i wczesnochrześcijańska
 • Sztuka romańska
 • Sztuka gotycka
 • Sztuka Renesansu i Manieryzmu
 • Sztuka Baroku
 • Sztuka polska XVI – XVIII w.
 • Klasycyzm i Akademizm
 • Architektura i rzeźba XIX w.
 • Malarstwo I poł. XIX w. (romantyzm, realizm)
 • Malarstwo II poł. XIX w.
 • Sztuka XIX w. w Polsce
 • Kierunki sztuki awangardowej w I poł. XX w. (fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, neoplastycyzm, konstruktywizm, dadaizm, surrealizm)
 • Sztuka w II poł. XX w. (informel, pop art, happening, konceptualizm, hiperrealzim, nowa figuracja)
 • Architektura XX w.
 • Sztuka polska w XX w.
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie programu zabronione
Terminy:
 • Podział na II grupy, wybór grup dowolny
 • środa   godzina 18.00-19.30 grupa I
 • sobota godzina 13.30-15.00 grupa II
 • Zajęcia będą odbywać się od 5 listopada do 5 maja raz w tygodniu
Pytania oraz zapisy:
 • W korespondencji e-mail prosimy podać imię, nazwisko i nr kontaktowy telefoniczny, wybór grupy
Cena:
 • 120zł (4 zajęcia po 90 min.) z rabatem dla uczestników kursu rysunku
 • 150zł (4 zajęcia po 90 min.) cena dla osób nie uczestniczących w kursie rysunku 

piątek, 10 czerwca 2011

Kilkadziesiąt prac najbardziej znanych polskich architektów wystawiono na warszawskiej aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz ofiar niedawnego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii.

W sumie organizatorom udało się zebrać 11,3 tys. zł. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu aukcji. Najdroższe rysunki osiągały ceny od 700 do 900 zł - opowiada o przebiegu licytacji Krzysztof Ingarden, znany krakowski architekt, a także konsul honorowy Japonii w Polsce, który zorganizował warszawską aukcję.

Nabywców znalazły prace wszystkich najbardziej znanych autorów. - Te, których nie udało się sprzedać podczas aukcji, za kilka dni zostaną wystawione ponownie na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich - zapowiada Ingarden.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Wystawa i licytacja szkiców, rysunków, projektów, dzieł malarskich Architekci dla Japonii

Wystawa i licytacja szkiców, rysunków, projektów, dzieł malarskich wykonanych przez architektów, członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP oraz Stowarzyszenia Architektów 
 Polskich SARP.
 Można już obejrzeć katalog prac wystawy i licytacji rysunków architektów polskich - Architekci dla Japonii. Pojawia się kilka znanych nazwisk z Krakowa, członków SARP będących również wykładowcami na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Jako prowadzący kurs rysunku Elipsa i członkowie Izby oraz stowarzyszenia, cieszymy się z możliwości wsparcia inicjatywy  i przekazania prac wykonanych przez prowadzących na ten cel.
Zapraszamy do obejrzenia dzieł stworzonych przez projektantów należących do IARP oraz SARP. Patronat honorowy objęli m. in.: Yuichi Kusimoto, Bogdan Zdrojewski i Andrzej Wajda.
 
O wynikach licytacji będziemy informować niebawem.
 

wtorek, 17 maja 2011

W dniu 8 czerwca 2011 o godzinie 18.00 w Warszawie odbędzie się wystawa, a także licytacja prac rysunkowych, szkiców projektowych i innych dzieł architektów polskich SARP i IARP na rzecz pomocy poszkodowanym w Japonii. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tę inicjatywę oraz w niej uczestniczyć poprzez przekazanie prac rysunkowych wykonanych przez architektów prowadzących pracownię w ciągu ostatnich 11 lat w trakcie pracy zawodowej. Będziemy informować na bieżąco o wystawie i licytacji.

sobota, 9 kwietnia 2011

Rysunek odręczny, architektoniczny - krótka historia długiej ewolucji


Historia rysunku architektonicznego posiada długą drogę. W początkowym etapie nieznajomość tej nauki odczuwano bardzo wnikliwie. Płaskie ujęcia nie dawały uczucia przestrzeni. Wywołanie w obrazie poczucia głębi, dali, światła, osiągalne jest tylko za pomocą perspektywy odręcznej.
Rysunek architektoniczny jest sztuką, pozwalającą na zaznajomienie się z kanonami twórczości projektowej. Szkic pozwala na przedłożenie myśli architekta na papier w formie przestrzennej, w sposób pozwalający zrozumieć tę ideę w jej końcowym efekcie jakim jest projekt architektoniczny. Czyli rysunek odręczny przedstawia architekturę w całym procesie twórczym. Treść, a także myśl autora jest zatem całkowicie ujawniona poprzez kolejne koncepcje, które wieńczy efekt końcowy.
Forma najbardziej bezpośredniego przedstawiania myśli, jaką jest szkic, jest w niewielkim stopniu zależna od konwencji stylistycznych panujących w danej epoce, podobnie jak w niewielkim stopniu zależy od bardzo prostego warsztatu rzemieślniczego. Rysowanie nie jest i nie było nigdy zajęciem kosztownym. Można określić, że w rysunku odręcznym wszystko wolno, ponieważ jednym z jego zadań jest przekraczanie granic wyobraźni.
Rysunek architektoniczny jest językiem porozumienia pomiędzy grupami zawodowymi, uczestniczącymi w procesie projektowym. Przedstawienie pomysłu w formie szkicu jest prostsze od tłumaczenia koncepcji. Kartka papieru i ołówek dla architekta to język jasny i przejrzysty. Szkic odręczny jest szybkim rysunkiem służącym do zanotowania interesującej nas formy lub zjawiska, a także myśli. W przypadku architektury, szkic służy do notowania lub tworzenia projektu perspektywicznego. Jest codziennością architekta, intymną stroną jego twórczości, ponieważ określa sylwetkę poprzez kreskę i charakter dzieła. Podczas tworzenia umysł wskazuje nie tylko miejsce nakreślenia bryły przestrzennej, ale intensywność myślenia odciska się na ekspresji pracy, która nadaje tej kresce właściwe znaczenie. Architekt pracujący zawodowo rysuje stale i wszędzie, ponieważ dla myśli nie ma ram czasowych, myśl oraz pomysł są ulotne, więc należy je zapisywać.
Witruwiusz w dziele opracowanym pomiędzy 27, a 23 rokiem p.n.e. – O architekturze ksiąg dziesięć – kilkukrotnie nawiązuje do sztuki rysunku odręcznego stosowanego w pracy projektanta. Popularnym określeniem w warsztacie architekta nawiązującym współcześnie do projektu architektoniczno-budowlanego była scenografia. Witruwiusz podkreślał jej rangę i sugerował aby była przedstawiana w formie rzutów, przekrojów i elewacji jako szkic odręczny, a także jako perspektywa[1].
Epoka gotyku spowodowała intensywny rozwój rysunku odręcznego, zwanego nowoczesnym szkicem architektonicznym, w efekcie narodziła się profesjonalna sylwetka architekta. Twórca zapewniał sobie istotną rolę w społeczeństwie, zgłębiając techniczną wiedzę, jednak coraz bardziej obcą dla inwestorów. W zawodzie architekta stały się istotne twórcze predyspozycje, które mógł prezentować wyłącznie dzięki umiejętności przenoszenia pomysłu na papier za pomocą szkicu. Szczytowy dla rysunku odręcznego był przełom wieku XIV i XV. W tym okresie zauważalny jest również wyraźny brak inwestycji, jednocześnie wzrosło zainteresowanie sztuką i rysunkiem, był to efekt wzmożonych realizacji koncepcji architektonicznych, a także konkursów, w ramach treningu intelektualnego na tle budowlanej zapaści. Trend ten widoczny jest również współcześnie. Konkurencja na rynku architektów, wpłynęła na rangę zawodu, a także estetykę i czytelność prezentowanych rysunków, pełniących zachętę dla odbiorców[2].
Do przełomu XIX i XX wieku praktycznie każde dzieło sztuki – projekt architektoniczny, rysunek odręczny – wykonywane są za pomocą perspektywy odręcznej. Właściwe projektowanie jest wynikiem procesu postrzegania i można je uzyskać tylko poprzez prawidłowe zastosowanie metod konstrukcyjnych, ideowych, a także estetycznych. Umiejętność ta polega na planowej analizie obiektu, jego cech charakterystycznych, zarysu, proporcji[3].
 
Rysunek i architektura są bardzo bliskie, wystarczy przypomnieć inspiracje IX wieczną sztuką lub magazyny popart z lat sześćdziesiątych. Należy tu nadmienić rysunki Miesa van der Rohe czy Antonia Sant’elii. Szczególne bogactwo sztuki prezentuje przełom lat siedemdziesiątych, gdzie architektura w formie rysunku dominuje, eksplodując kanonem barw i form przestrzennych. Twórcy jak Coop Himmelblau i architekt Jean Balladur osiągają apogeum twórczości posługując się prostym narzędziem – ołówkiem. Współcześni profesjonalni projektanci swoją pracę rozpoczynają od szkicu odręcznego. Wspomnieć należy duńską pracownię BIG i jej publikację Yes is More, gdzie w formie sztuki rysunkowej - komiksu, prezentuje dokonania w zakresie architektury. Inne biura jak austriackie Herzog & de Meuron czy Jean Nouvel wybierają tę samą drogę prezentacji twórczości[1]. Rysunek architektoniczny spełnia funkcję projektową. W rysunkach architektów odmiennie niż w pracach innych twórców architektura jawi się w ostatecznym efekcie jak żywa istota.


[1] Architektura i komiks, 2010, Architektura-Murator 11,  Murator, Warszawa, s. 18
 

[1] Por. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, wyd. Pruszyński i spółka, Warszawa 2004, s. 1-7.
[2] Por. A. Białkiewicz, O rysunku architektonicznym, Teka Kom. Architektura i Urbanistyka Studia Krajobrazu – OL PAN, 2006,
  s. 53-60
[3] Por. F. Roliński, Perspektywa odręczna, wyd. Arkady, Warszawa 1962, s. 5-8.

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Czy warto zostać architektem?

Pytanie to zadawane jest przez naszych uczniów, gdy rozpoczynają pierwsze zajęcia na kursie rysunku. Najczęściej odpowiadamy również pytaniem - dlaczego chcesz zostać architektem lub architektem krajobrazu? Poprzez ten pryzmat, kształtuje się ostateczna odpowiedź - czy warto, oraz dlaczego warto.
Chcąc pracować w zawodzie architekta nie można uniknąć stwierdzenia, że należy posiadać konkretne predyspozycje, które pozwolą nam funkcjonować w środowisku projektantów, a są nimi:
 • umiejętność rysunku odręcznego, przedstawiania wizji za pomocą szkicu
 • umiejętność pracy zespołowej
 • etyka zawodu architekt, której niewielu przestrzega
 • sztuka swobodnego kreowania wizji projektowej
 • sztuka rozmowy, prezentacji
 • estetyka
 • dokładność 
Można mnożyć punkty, którymi powinien się cechować architekt. Najczęściej gdy pytamy - dlaczego chcesz zostać architektem - osoba odpowiadająca po raz pierwszy oznajmia, że chce w przyszłości dużo zarabiać i interesuje ją zawód najbardziej rentowny i elitarny, dopiero satysfakcja z realizowanych szkiców przychodzi w trakcie kursu po zrozumieniu zasad architektonicznego rzemiosła i pasji jego wykonywania. Wynagrodzenie jest kolejnym etapem twórczości, pracując jako architekt nie kierujemy się chęcią zysku, tylko chęcią realizowania zamiaru będącego naszym dziełem. Można ująć to jako zbieranie dobrych wrażeń, doświadczeń, portfolio, które będą oceniane przez osoby zlecające w przyszłości zadania projektowe lub plastyczne do których zaliczają się również prace wykonywane na kursie rysunku, jeżeli posiadają możliwie wysoki i profesjonalny poziom. Zysk w zawodzie architekta nie jest myślą ostateczną, myślą tą jest projekt, a korzyści finansowe są nagrodą, która nie zawsze przypada nam ostatecznie w udziale. Jednak dobry architekt, plastyk, projektant, osoba realizująca swój zamiar nie tylko poprzez projekt budowlany, ale również poprzez np. inne dzieła twórcze jak komiks, rysunek, grafikę, twórczość związaną z projektowaniem - odczuwa satysfakcję gdy otrzymuje gratyfikację finansową. Należy pamiętać, że architekci to nie tylko projektanci rysujący w AutoCAD, lecz również rysownicy, graficy osoby zajmujące się rysunkiem odręcznym. W każdej z tych dziedzin potrzebna jest pasja, aby można było się samorealizować.
To wszystko podparte jest nauką, wiedzą, zdobywaniem doświadczenia w zawodzie architekta, umiejętności operowania perspektywą odręczną, szkicem, a także wieloma programami komputerowymi jak np. AutoCAD, Photoshop, Corel, 3D Studio, Maya, ArchiCad itp.

Czy warto zostać architektem? Z punku widzenia czasu i kwestii, że lubimy to co robimy, daje nam ta praca satysfakcję Tworzymy, zostawiamy coś po sobie - pamięć poprzez realizacje, artykuły, rysunek, ilustrację. Odpowiedź brzmi - TAK.
Jeżeli ktoś lubi wyzwania i nie stroni od zdobywania wiedzy - ten zawód jest dla niego. 

poniedziałek, 7 lutego 2011

Galeria kursu rysunku Elipsa - Kraków

Na stronie Kursu Rysunku Elipsa można przeglądać prace rysunkowe, wykonywane na zajęciach w pracowni i w plenerze. Znajdą Państwo również ciekawe informacje n.t. pracowni w postaci fotoreportaży, a także zdjęcia z plenerów przedegzaminacyjnych i wakacyjnych.

Zapraszamy na naszą główną stronę Galeria kursu rysunku Elipsa


sobota, 29 stycznia 2011

Kurs rysunku odręcznego, architektonicznego w Krakowie. Przygotowujący na studia Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Sztuka Ogrodowa, Projektowanie Wnętrz. Zajęcia prowadzone przez czynnych zawodowo architektów członków MPOIA oraz SARP z doświadczeniem branżowym i dydaktycznym od roku 1999. Program  kursu rysunku jestoparty o zagadnienia z egzaminów wstępnych i tematy symulujące w możliwy sposób przebieg egzaminu od brył prostych, perspektywy geometrycznej, techniki rysowania martwej natury po zaawansowane konstrukcje, a także podstawy architektury i architektury krajobrazu. Potwierdzeniem solidności kursu jest duży odsetek uczniów dostających się na wybrane wydziały architektury w całej Polsce oraz w Krakowie. Zapraszamy na stronę firmową kursu, gdzie można obejrzeć prace rysunkowe uczniów, a także zasięgnąć innych ciekawych informacji www.kurs-rysunku.pl


K urs rysunku rok szkolny 2020/2021 PRZYJMUJEMY ZAPISY NA NOWY SEMESTR ZIMOWY-PIERWSZE ZAJĘCIA W DNIACH: 08.09., 09.09.,10.09 ,12.09.2020 ...