poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Czy warto zostać architektem?

Pytanie to zadawane jest przez naszych uczniów, gdy rozpoczynają pierwsze zajęcia na kursie rysunku. Najczęściej odpowiadamy również pytaniem - dlaczego chcesz zostać architektem lub architektem krajobrazu? Poprzez ten pryzmat, kształtuje się ostateczna odpowiedź - czy warto, oraz dlaczego warto.
Chcąc pracować w zawodzie architekta nie można uniknąć stwierdzenia, że należy posiadać konkretne predyspozycje, które pozwolą nam funkcjonować w środowisku projektantów, a są nimi:
  • umiejętność rysunku odręcznego, przedstawiania wizji za pomocą szkicu
  • umiejętność pracy zespołowej
  • etyka zawodu architekt, której niewielu przestrzega
  • sztuka swobodnego kreowania wizji projektowej
  • sztuka rozmowy, prezentacji
  • estetyka
  • dokładność 
Można mnożyć punkty, którymi powinien się cechować architekt. Najczęściej gdy pytamy - dlaczego chcesz zostać architektem - osoba odpowiadająca po raz pierwszy oznajmia, że chce w przyszłości dużo zarabiać i interesuje ją zawód najbardziej rentowny i elitarny, dopiero satysfakcja z realizowanych szkiców przychodzi w trakcie kursu po zrozumieniu zasad architektonicznego rzemiosła i pasji jego wykonywania. Wynagrodzenie jest kolejnym etapem twórczości, pracując jako architekt nie kierujemy się chęcią zysku, tylko chęcią realizowania zamiaru będącego naszym dziełem. Można ująć to jako zbieranie dobrych wrażeń, doświadczeń, portfolio, które będą oceniane przez osoby zlecające w przyszłości zadania projektowe lub plastyczne do których zaliczają się również prace wykonywane na kursie rysunku, jeżeli posiadają możliwie wysoki i profesjonalny poziom. Zysk w zawodzie architekta nie jest myślą ostateczną, myślą tą jest projekt, a korzyści finansowe są nagrodą, która nie zawsze przypada nam ostatecznie w udziale. Jednak dobry architekt, plastyk, projektant, osoba realizująca swój zamiar nie tylko poprzez projekt budowlany, ale również poprzez np. inne dzieła twórcze jak komiks, rysunek, grafikę, twórczość związaną z projektowaniem - odczuwa satysfakcję gdy otrzymuje gratyfikację finansową. Należy pamiętać, że architekci to nie tylko projektanci rysujący w AutoCAD, lecz również rysownicy, graficy osoby zajmujące się rysunkiem odręcznym. W każdej z tych dziedzin potrzebna jest pasja, aby można było się samorealizować.
To wszystko podparte jest nauką, wiedzą, zdobywaniem doświadczenia w zawodzie architekta, umiejętności operowania perspektywą odręczną, szkicem, a także wieloma programami komputerowymi jak np. AutoCAD, Photoshop, Corel, 3D Studio, Maya, ArchiCad itp.

Czy warto zostać architektem? Z punku widzenia czasu i kwestii, że lubimy to co robimy, daje nam ta praca satysfakcję Tworzymy, zostawiamy coś po sobie - pamięć poprzez realizacje, artykuły, rysunek, ilustrację. Odpowiedź brzmi - TAK.
Jeżeli ktoś lubi wyzwania i nie stroni od zdobywania wiedzy - ten zawód jest dla niego. 

K urs rysunku rok szkolny 2020/2021 PRZYJMUJEMY ZAPISY NA NOWY SEMESTR ZIMOWY-PIERWSZE ZAJĘCIA W DNIACH: 08.09., 09.09.,10.09 ,12.09.2020 ...