sobota, 31 marca 2012

Kim jest architekt krajobrazu?

Architekt krajobrazu zajmuje się szeroko pojętą opieką nad terenami zielonymi - urządza, utrzymuje (tzn. pielęgnuje rośliny, konserwuje obiekty małej architektury i elementy wyposażenia) oraz wykonuje prace pomocnicze przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu. Organizuje i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich.
W zakres jego kompetencji wliczamy:
 • ochronę zasobów naturalnych oraz przywracanie zdegradowanych terenów do użyteczności,
 • wskazywanie sposobów na minimalizowanie zniszczeń dokonywanych przez człowieka na terenach zielonych,
 • opracowywanie planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody,
 • rewaloryzacja obszarów miejskich oraz opracowywanie projektów zagospodarowania obszarów poprzemysłowych i porolniczych,
 • kierowanie i kompleksowy nadzór nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zielonych,
 • opracowywanie zasad pielęgnacji i eksploatacji nowopowstających i już istniejących obszarów zieleni.

Praca architekta krajobrazu
Praca architekta krajobrazu polega głównie na projektowaniu i zakładaniu obszarów terenów zielonych zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych. Architekt krajobrazu w ramach wykonywania sowich zadań zawodowych  zajmuje  się świadomym kształtowaniem przestrzeni zarówno za pomocą elementów przyrodniczych krajobrazu jak i elementów budowlanych tzw. obiektów małej architektury (tj. pomniki, murki, ławki czy nawet kosze na śmieci). W kształtowaniu przestrzeni jednym z motywów zasadniczych jest oczywiście szata roślinna, dlatego też w swojej pracy architekt krajobrazu musi zajmować się również doborem roślin do nasadzeń, pracami geodezyjnymi dotyczącymi zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów oraz uprawą i nawożeniem gleby.

Wymagania kierowane względem architekta krajobrazu
Wymagania formalne stawiane osobom ubiegającym się o pracę w charakterze architekta krajobrazu obejmują najczęściej:
 • znajomość programów typu CAD,
 • rozeznanie w zagadnieniach budowlanych i architektonicznych,
 • dobrą organizacją pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość roślin, nawierzchni i małej architektury,
 • znajomość zasad kosztorysowania,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (co najmniej) oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu.
Ponadto, pracując z żywą roślinnością - ciągle zmieniającą swe formy i podlegającą prawom przyrody - architekt krajobrazu powinien być dobrym obserwatorem – wnikliwym i dociekliwym. Znając i odpowiednio wykorzystując zależności między glebą, roślinami a klimatem może on właściwie urządzić i pielęgnować powierzone tereny. Gruntowna i wszechstronna wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia architektowi krajobrazu tworzenie właściwych dla danych roślin warunków siedliskowych co wpływa na ich wzrost, rozwój i walory dekoracyjne. Bardzo ważną sprawą w tym zawodzie jest również sumienność, dokładność, punktualność, precyzja i odpowiedzialność.

Droga kształcenia – jak można zostać architektem krajobrazu?
Architekt krajobrazu, w przeciwieństwie do architekta budowlanego, nie musi ubiegać się o uprawnienia zawodowe. Tytuł zawodowy architekta krajobrazu otrzymuje się po ukończeniu studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku architektura krajobrazu. W naszym kraju ochroną tytułu zawodowego architekt krajobrazu zajmują się Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz organizacje z nim współpracujące, takie jak Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu.

Z perspektywy rynku pracy
Zawód architekt krajobrazu bywa traktowany nieco po macoszemu, jako gorsza wersja architekta. Jest to jednak zawód bardzo twórczy, wymagający szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu utrzymywania dobrostanu roślinności, jak i wysoce rozwiniętego zmysłu plastyczno-estetycznego.

K urs rysunku rok szkolny 2020/2021 PRZYJMUJEMY ZAPISY NA NOWY SEMESTR ZIMOWY-PIERWSZE ZAJĘCIA W DNIACH: 08.09., 09.09.,10.09 ,12.09.2020 ...